Výrobky pro potravinářský průmysl

Aromka Brno s.r.o » Technologie výroby » Politka kvality a environmentu

Politka kvality a environmentu

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Společnost Aromka Brno s.r.o., pokračuje od 1.1.2008 ve výrobě a prodeji aromat, kulérů, saromexů a emulzí koření a vstupuje do obchodních vztahů místo společnosti Aromka Brno, a.s. Politika firmy Aromka Brno s.r.o. je vedena snahou o udržení vysoké kvality potravinářských výrobků za přijatelné ceny a v souladu s principy ochrany životního prostředí.
„Snaží se maximálně o to, aby veškeré naše činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly eliminovány na co nejnižší úroveň.“

Kvalitní produkty a služby vždy a za každých okolností
Naším cílem je nabídnout zákazníkovi produkty v požadované kvalitě.
Svým zákazníkům chceme nabídnout co nejlepší produkt a servis s ním spojený.
Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí.
Veškeré suroviny a ingredience jsou nakupovány u renomovaných tuzemských a zahraničních výrobců. Kvalitu našich výrobků podtrhuje i skutečnost, že každá výrobní šarže je podrobována laboratorní kontrole. Základní výrobní program a jednotlivé produkty jsme schopni přizpůsobit přání zákazníka, jak v provedení, tak v objemech dodávek. Vyhovíme specifickým požadavkům zákazníka na další druhy výrobků, dle našich technologických možností. Obchodní oddělení úzce spolupracuje s ostatními částmi firmy, a proto může svým zákazníkům zprostředkovat zkušenosti, které firma získala během svého mnohaletého působení na trhu.

Neustálé zlepšování poskytovaných produktů a služeb
Společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni dodavatelé, zákazníci, třetí strany. Kvalita organizace je určena kvalitou a odbornou zdatností jejích pracovníků. Proto nejen udržujeme, ale neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Komunikace
Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky, dodavateli i externími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle.

Otevřený přístup
Pravdivě informujeme veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech firemních činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, veřejností, zákazníky a obchodními partnery a vedeme sebe i je k aktivní ochraně životního prostředí.

Neustále zlepšujeme poskytované produkty
Celá organizace je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytování všech služeb v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.
Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

Staráme se o své zaměstnance
Každý z pracovníků společnosti odpovídá za kvalitu svých výstupů, všichni jsme interní dodavatelé a zákazníci. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto stejně důležitý jako externí zákazník.
Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech úrovních řízení, uvědomovat je o environmentálních aspektech a dopadech jejich práce. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi společností, dodavateli a zainteresovanými stranami.

Princip prevence a neustálého zlepšování
Zlepšovat environmentální profil společnosti v souladu s vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programy a kvalitu poskytovaných produktů.

Vstupní suroviny
Snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Zajistit řádné skladování, zpracování a likvidaci odpadů. Používat přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby.

Legislativa
Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Závazek vedení
Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality a environmentu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i obchodních partnerů
Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a neustále tak zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech systému řízení.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti Aromka Brno s r.o.

Pošlete nám dotaz

Aromex - ochraná známka společnosti Aromka Brno s.r.o.

Potravinářské produkty

Seznam výrobků

Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.

Aromata

Aromata jsou přípravky obsahující vonné a chuťové látky používané k
ochucování potravinářských výrobků. Nejčastěji se aromata používají pro ochucování lihovin, likérů, aromatizovaných vín, cukrovinek a ostatních potravinářských výrobků.

Prášková aromata

Prášková aromata k aromatizaci potravinářských výrobků.

Výtažky

Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.

Emulze

Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.

Extrakty koření

Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.

Karamely

Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.

Nálev na okurky

Nálev na okurky - objednávky on-line

Octy a nálevy

Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%. Ocet kvasný lihový 1 litr Ochucené octy

Mapa webu :: © Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004 | Basic info in English

Aromka Brno s.r.o. je součástí KONCERNU ODEON
 Popis činností - KONCERN ODEON - www.odeon.cz
Menu Aromka Brno
Aromka Brno s.r.o.

Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa

Vyhledávání
Aktuality z Aromky

5.12.18

Informace k vánočnímu provozu ve společnosti AROMKA BRNO s.r.o.

Vánoční provoz

13.09.18

Od léta plníme nálev na okurky do nových lahví.

Nová lahev na nálev na okurky

1.06.18

Ve středu 6.6.2018 od 12:00 hod., bude společnost AROMKA BRNO,s.r.o. uzavřena.

Ve středu 6.6. omezení provozu