Výrobky pro potravinářský průmysl

Aromka Brno s.r.o » Technologie výroby » Politka kvality a environmentu

Politka kvality a environmentu

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Společnost Aromka Brno s.r.o., pokračuje od 1.1.2008 ve výrobě a prodeji aromat, kulérů, saromexů a emulzí koření a vstupuje do obchodních vztahů místo společnosti Aromka Brno, a.s. Politika firmy Aromka Brno s.r.o. je vedena snahou o udržení vysoké kvality potravinářských výrobků za přijatelné ceny a v souladu s principy ochrany životního prostředí.
„Snaží se maximálně o to, aby veškeré naše činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly eliminovány na co nejnižší úroveň.“

Kvalitní produkty a služby vždy a za každých okolností
Naším cílem je nabídnout zákazníkovi produkty v požadované kvalitě.
Svým zákazníkům chceme nabídnout co nejlepší produkt a servis s ním spojený.
Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí.
Veškeré suroviny a ingredience jsou nakupovány u renomovaných tuzemských a zahraničních výrobců. Kvalitu našich výrobků podtrhuje i skutečnost, že každá výrobní šarže je podrobována laboratorní kontrole. Základní výrobní program a jednotlivé produkty jsme schopni přizpůsobit přání zákazníka, jak v provedení, tak v objemech dodávek. Vyhovíme specifickým požadavkům zákazníka na další druhy výrobků, dle našich technologických možností. Obchodní oddělení úzce spolupracuje s ostatními částmi firmy, a proto může svým zákazníkům zprostředkovat zkušenosti, které firma získala během svého mnohaletého působení na trhu.

Neustálé zlepšování poskytovaných produktů a služeb
Společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni dodavatelé, zákazníci, třetí strany. Kvalita organizace je určena kvalitou a odbornou zdatností jejích pracovníků. Proto nejen udržujeme, ale neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Komunikace
Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky, dodavateli i externími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle.

Otevřený přístup
Pravdivě informujeme veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech firemních činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, veřejností, zákazníky a obchodními partnery a vedeme sebe i je k aktivní ochraně životního prostředí.

Neustále zlepšujeme poskytované produkty
Celá organizace je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytování všech služeb v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.
Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

Staráme se o své zaměstnance
Každý z pracovníků společnosti odpovídá za kvalitu svých výstupů, všichni jsme interní dodavatelé a zákazníci. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto stejně důležitý jako externí zákazník.
Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech úrovních řízení, uvědomovat je o environmentálních aspektech a dopadech jejich práce. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi společností, dodavateli a zainteresovanými stranami.

Princip prevence a neustálého zlepšování
Zlepšovat environmentální profil společnosti v souladu s vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programy a kvalitu poskytovaných produktů.

Vstupní suroviny
Snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Zajistit řádné skladování, zpracování a likvidaci odpadů. Používat přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby.

Legislativa
Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Závazek vedení
Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality a environmentu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i obchodních partnerů
Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a neustále tak zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech systému řízení.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti Aromka Brno s r.o.

Pošlete nám dotaz

Aromex - ochraná známka společnosti Aromka Brno s.r.o.

Potravinářské produkty

Seznam výrobků

Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.

Aromata

Aromata jsou přípravky obsahující vonné a chuťové látky používané k
ochucování potravinářských výrobků. Nejčastěji se aromata používají pro ochucování lihovin, likérů, aromatizovaných vín, cukrovinek a ostatních potravinářských výrobků.

Prášková aromata

Prášková aromata k aromatizaci potravinářských výrobků.

Výtažky

Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.

Emulze

Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.

Extrakty koření

Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.

Octový čistič

Octový čistič je kyselý čisticí prostředek určený k čištění a dezinfekci nerez povrchů, koupelnových ploch, vodovodních baterií, dřezů, dlažeb a dalších povrchů.

Nálev na okurky

Nálev na okurky - objednávky on-line

Octy a nálevy

Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%. Ocet kvasný lihový 1 litr Ochucené octy

Mapa webu :: © Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004 | Basic info in English

Aromka Brno s.r.o. je součástí KONCERNU ODEON
 Popis činností - KONCERN ODEON - www.odeon.cz
Menu Aromka Brno
Aromka Brno s.r.o.

Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa

Vyhledávání
Aktuality z Aromky

16.03.20

Vyjádření k současné situaci.

Vyjádření COVID-19

10.03.20

Novinkou v sortimentu výrobků Aromky Brno je kyselina octová.

Nový produkt - kyselina octová

28.01.20

Novinky v sortimentu – ořechové a lékořicové aroma.

Lednové novinky v sortimentu aromat