Proč právě Aromka?

Aromka Brno se zabývá výrobou aromatizujících a kořenících přípravků již od roku 1829. Získané zkušenosti z oboru jsou aplikované při výrobě široké škály tradičních prověřených výrobků vysoké kvality. Tradiční receptury se u stěžejních výrobků nemění po dlouhá léta a vizitkou kvality logo-500 těchto produktů jsou minimální reklamace ze strany našich zákazníků. Každá výrobní šarže je podrobována laboratorní kontrole a suroviny podléhají pravidelné vstupní kontrole. Všechny hotové výrobky jsou podrobené senzorické analýze, která je tak součástí výstupní kontroly. Proces technologie výroby je pravidelně kontrolován a této kontrole dopomáhá vypracovaný systém kritických kontrolních bodů HACCP. Aromka Brno představuje společnost se stabilní pozicí na trhu, která je pro mnohé odběratele určující.

Společnost Aromka je schopna přizpůsobit produkty dle individuálního přání zákazníka v rámci technologických možností a zajistit co nejkratší dobu dodání. Jsme vždy připraveni našim zákazníkům poskytnout konzultace při využití našich produktů. Díky tomu se můžeme pyšnit velkými odběrateli jako jsou Hamé, Palírna U Zeleného stromu, Alibona, Fruko-Schulz, Bohemia Sekt.

Společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto jsou zapojeni dodavatelé, zákazníci a třetí strany. Svědčí o tom také to, že Aromka Brno je držitelem certifikátů ISO 9001 systému managementu kvality a 1SO 14001 systému enviromentálního managementu. Kvalita organizace je určena kvalitou a odbornou znalostí jejich pracovníků. Proto nejen udržujeme, ale neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech zaměstnanců.  

Důkazem neustálého zlepšování a držení se moderních trendů je letošní (2021) spuštění našeho e-shopu na doméně www.aromka.cz, tak abychom nabídli naše výrobky co největší skupině zákazníků. To je naše základní vize do budoucna, a to včetně vývoje nových výrobků.