Historie výroby od roku 1829

Aromka Brno vyrábí aromatické látky již od roku 1829. Tradiční receptury se u stěžejních výrobků nemění po dlouhá léta

Navazujeme na dlouholetou tradici továrny založené roku 1829 Mojžíšem Horowitzem v Rousínově u Vyškova, která se zabývala pěstováním a velkoobchodem různých semen, hlavně fenyklu, kmínu, anýzu a koriandru. Brzy na to byla zavedena výroba semenných silic parní destilací.

Nálevy na Znojemské okurky s dlouholetou tradicíOkolo roku 1860 se stává společníkem firmy pan Alois Witrofský a firma rozšiřuje výrobu o lihovinové tresti. V 70 letech byla potravinářská výroba přestěhována do Brna, kde dochází k dalšímu rozšiřování, zejména o rumové aroma, které se stává v té době unikátem. V r. 1890 bylo přistoupeno k výrobě cukrových kulérů. Bylo zdokonaleno výrobní zařízení a použity nové technologické postupy, takže firma se postupně stává důležitým a známým dodavatelem vonných a chuťových látek, aromat a kulérů, a to jak pro tuzemsko, tak i pro zahraničí.

Po první světové válce firma rozvíjí svůj výrobní program o další druhy vonných a chuťových látek.

V poválečném období je závod znárodněn, od roku 1948 se stává základním závodem národního podniku Aromka Brno. V roce 1951 je závod převeden do národního podniku Moravské lihovary a v r. 1960 je začleněn do národního podniku Jihomoravská Fruta. Výroba se v těchto letech rozšířila o výrobu citrusových koncentrátů, kořeninových výtažků, saromexů a octa.

Po rozdělení Fruty vzniká samostatný státní podnik Aromka Brno, který byl od 1.1.1994 převeden na akciovou společnost Aromka Brno, a.s. a následně privatizován ve druhé vlně kupónové privatizace. V té době byly vyráběny vedle již zmiňovaných výrobků i alkoholické nápoje – značkové a konzumní lihoviny a ovocná vína.

Za roky 1994 a 1995 společnost vykázala ztráty přes 50 mil. Kč, tedy ztráty převyšující tehdy její základní jmění; společnost byla v hluboké krizi. Noví majoritní vlastníci přijali ozdravný program na záchranu společnosti a zabránili tak její likvidaci. Ozdravný program zahrnující komplex opatření v majetkové, kapitálové, finanční, provozní a personální oblasti byl úspěšně realizován a společnost nastoupila růstovou dráhu, dosáhla finanční stability a vykazovala zisky. Součástí ozdravného programu bylo ukončení výroby konzumních lihovin, jejichž předchozí výroba, resp. nedobitné pohledávky za ně, spolu s nutností zaplatit z nich spotřební daň z lihu a DPH, byly jedním z významných faktorů, kvůli nimž se společnost propadla do krizové situace.

Následovalo několik úspěšných let, v nichž společnost prosperovala. Relativně nejlepších hospodářských výsledků společnost dosáhla v roce 2001.

Následovalo postupné mírné zhoršování hospodářských výsledků společnosti, které eskalovalo v prvním pololetí roku 2004, kdy došlo k podstatnému snížení tržeb, které bylo doprovázeno negativním vývojem nákladů. V roce 2006 došlo znovu k propadu tržeb a k vykázání ztráty, poprvé po deseti letech.

V roce 2007 proběhla zásadní restrukturalizace, v jejímž rámci došlo k ukončení výroby alkoholických nápojů (lihovin a ovocného vína) a octu, k zániku akciové společnosti a od 1.1.2008 k pře­vedení výroby aromat (trestí), výtažků koření, lihovinových, potravinářských a pivních kulérů (karamelů), saromexů a emulzí koření do nové společnosti s ručením omezeným se stejnou obchodní firmou Aromka Brno.