Aromatická látka

 

Aromatická látka je chemicky definovaná látka, která působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolává vjem vůně a chuti, a to jednotlivě nebo v kombinaci.  

Současná legislativa platná od roku 2011 rozlišuje pouze:

- přírodní aroma, které obsahuje pouze přírodní látky

- aroma, které může obsahovat jak přírodní, tak syntetické látky

- kouřové aroma  - obsahuje aromatické látky vznikající při uzení

Dřívější předpisy rozdělovaly aromatické látky (aromata), které se používají při výrobě potravin na přírodní aromatické látky, aromatické látky přírodně identické a umělé aromatické látky. S tímto dělením aromat se stále občas můžeme setkat.

Společnost Aromka Brno je tradičním výrobcem aromat, která se používají pro ochucování lihovin, pekařských a cukrářských výrobků a dalších potravinářských výrobků.