ISO 9001 a 14001

Společnost Aromka Brno s.r.o. si uvědomuje důležitost kvality výrobků, spokojenosti zákazníků i environmentálních otázek na prosperitu firmy. Z tohoto důvodu se rozhodla zavést systémy managementu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a důsledně dodržovat doporučení z nich vyplývající.

Jednotlivé certifikáty si můžete stáhnout v dokumentech ke stažení. O politice jakosti a envirenmentu naší společnosti se můžete více dozvědět zde.

ISO 14001

 ISO 9001

 
 
 
 

Normy řady 9000 poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny.

Norma ČSN EN ISO 14001 řeší vliv na všechny aspekty životního prostředí. Firma, která chce získat tento certifikát musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu ISO 14001:2015 a neustále zlepšovat jeho efektivnost v rámci udržování environmentální politiky.

Certifikát Ekokom

0001