Specifikace výrobků a technologické poradenství

Specifikace k výrobkům

Všechny naše výrobky odpovídají směrnicím a nařízením Evropského společenství a požadavkům národní legislativy. Našim zákazníkům poskytujeme specifikace výrobků, které obsahují základní povinné informace o výrobku ( smyslové a fyzikálně chemické vlastnosti, složení, doporučené dávkování, skladovací podmínky, dobu minimální trvanlivosti, nutriční hodnoty, informace o povinně sledovaných látkách – těžké kovy, mikrobiologické ukazatele…).

Na vyžádání také poskytujeme bezpečnostní listy u výrobků, které bezpečnostní listy vyžadují.

U povinně sledovaných parametrů lze také předložit atest externí laboratoře.
Ke každé dodávce přikládáme atest jakosti naší laboratoře.

Konzultace s technologem

Konzultace s našim technologem je možná po předchozí domluvě přímo v areálu firmy Aromka Brno, s.r.o. v pracovní dny od 8 – 14 hod., nebo telefonicky na čísle 543 553 227. S technologem společnosti je také možné se domluvit na poskytnutí vzorků. Vzorky je možné obdržet pouze po domluvě a pouze při osobním odběru.