Ohlédnutí za uplynulým rokem

S blížícím se koncem roku nastává tradičně období zvýšeného stresu a zátěže, které by se však měli rozplynout s příchodem vánočních svátků. Současně však toto období nabízí ideální příležitost ke zhodnocení a ohlédnutí se za uplynulým rokem.


Pomalu končící rok 2011 byl rokem náročným nejen pro Aromku, ale pro téměř celý potravinářský průmysl. Ceny základních surovin rostoucí mnohdy do výše, jakou si ještě před dobou nedávno minulou nedokázal nikdo představit, s tím spojené zdražování potravin a jako důsledek nejistota konečných zákazníků současně se snahou ušetřit každou korunu byly krom jiného problémy, se kterými se setkal snad každý výrobce.
V takto náročném prostředí se mohou udržet pouze firmy poskytující stabilní a rychlé dodávky vysoce kvalitních produktů, které se neustále snaží o vlastní rozvoj a komunikují se zákazníky ve snaze vyhovět přáním a požadavkům přesně podle známého Náš zákazník, náš pán. Přesně takovou společností se snaží být i Aromka Brno s.r.o.


Našim zákazníkům se snažíme vyhovět jak v oblasti kvality, tak v otázce logistiky. Na základě dlouholetých zkušeností se nám daří plnit nejen aktuální, a často velmi akutní, požadavky našich zákazníků, ale zároveň se snažíme být připravení plnit i požadavky budoucí.
V oblasti komunikace se zákazníky usilujeme o vzájemnou spokojenost jak v rovině vývoje nových výrobků, tak v oblasti současného sortimentu. Kromě spolupráce se zákazníky se naše vývojové středisko zabývá neustálým rozvojem společnosti, kontrolou a zvyšováním jakosti již zavedených výrobků tak, abychom byli schopni zaručit požadovanou kvalitu. Mimo pravidelné kontroly, a také abychom byli schopni splnit stále náročnější požadavky kladené trhem i legislativou, prošly výrobní prostory naší společnosti rekonstrukcí, díky které se nám podařilo vylepšit hygienické standardy. Dodržování vysoké hygienické jakosti, plnění všech legislativních požadavků, funkční systém HACCP a šetrnost k životnímu prostředí bylo zúročeno obhájením certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.


V roce 2012 nás všechny čeká spousta dalších těžkých úkolů. Pravděpodobné zvýšení sazby DPH u potravin se dotkne celého potravinářského průmyslu a v současnosti je nejasné, jak na tuto skutečnost bude reagovat trh. Navzdory nejistým vyhlídkám se společnost Aromka Brno bude i v roce 2012 nadále snažit o vstřícnost vůči svým zákazníkům dodržováním kvality výrobků a služeb, na kterou jsou již dlouhou dobu zvyklí a těší se na vzájemnou a úspěšnou spolupráci.


Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim současným zákazníkům a partnerům za spolupráci v roce 2011, popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví a spokojenosti a přejeme příjemné prožití svátků vánočních.