Rumové aroma - současná situace

Rádi bychom Vás seznámili se situací kolem rumového aroma.

Současná situace je taková, že po 22. 4. 2018 už nebudeme moci prodávat rumové aroma ve složení, chuti a vůni, kterou znáte, protože v dubnu letošního roku končí výjimka pro používání rumového etheru, který je základní složkou rumového aroma, v podobě, jak ho známe.

Nyní probíhají jednání na úrovni členských států o povolení další výjimky pro užívání rumového etheru, který by vyhovoval požadavkům a podmínkám, které požaduje evropská komise, hlavně v obsahu furanu, který byl největším problém dle zprávy EFSA.

Pokud dojde k povolení této výjimky, bude však platit a používat se bude moci „nový typ“ aroma pouze pro výrobce lihovin, není možné, aby se aroma prodávalo, tak jako dosud, běžným spotřebitelům (na základě registrace ŽL), pekařům a cukrářům.

Proto se snažíme připravit a vyvinout i variantu použitelnou a povolenou i pro drobné spotřebitele, pekaře a cukráře tak, abychom po 22. 4. 2018, což je klíčový termín, mohli již vám všem nabídnout odpovídající aroma.
Problém však je v tom, že 100% náhradu už se nepodaří vyvinout, tzn., že nová aromata nebudou úplně totožná a je potřeba počítat, že je nutné vaše zákazníky naučit na podobnou chuť, kterou se snažíme u našeho aroma zachovat.

Nyní nabízíme k odzkoušení jednu z variant, ale stále pokračujeme ve vývoji a snažíme se připravit co nejpodobnější a­roma.

Samozřejmě, že si přejeme a doufáme, že jednání dopadnou ve prospěch naší země a že se zdaří připravit i odpovídající variantu pro pekaře a cukráře a chuť „tuzemáku“ tak zůstane zachována.