Číslo 1 pro okurkové nálevy

Nastala okurková sezóna. Aromka Brno nabízí, jako každým rokem, tradiční výtažek z koření pro výrobu okurkového nálevu, známý též jako macerát na okurky. Mezi konzervárenskými odborníky je tento výtažek znám jako konzervárenský výtažek č. 1. Toto označení vzniklo v době, kdy Aromka Brno byla součástí Fruty. Tento výtažek byl a je mj. používán při nakládání znojemských okurek. Od letošního roku tento výtažek nabízíme pod obchodním označením AROMEX:

13