Informace o vzniku společnosti Aromka Brno s.r.o.

Společnost Aromka Brno, a.s., IČ 499 71 409, prodala, dle Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30. listopadu 2007 s účinností ode dne 31.12.2007, část podniku zahrnující výrobu a prodej aromat, kulérů, saromexů a emulzí koření naší společnosti, která byla k tomuto účelu založena v rámci koncernu ODEON.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. října 2007, které nabylo právní moci dne 1. listopadu 2007, byla společnost Aromka Brno, a.s., IČ 499 71 409, se sídlem Vídeňská 91, Brno, PSČ 656 05, zrušena bez likvidace a byla vymazána z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1257, a to s účinností ode dne 1.1.2008.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti převzala naše společnost s účinností od 1.1.2008 obchodní firmu Aromka Brno.

Příslušné dokumenty jsou založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56444.

Společnost Aromka Brno s.r.o., IČ 277 49 321 pokračuje ve výrobě a prodeji aromat, kulérů, saromexů a emulzí koření a vstupuje do obchodních vztahů místo společnosti Aromka Brno, a.s., IČ 499 71 409.

Společnost Aromka Brno s.r.o. nepokračuje ve výrobě lihovin a jiných alkoholických nápojů, ani ve výrobě ovocných vín. Nepokračuje ani ve výrobě octu; v rámci své obchodní činnosti však bude zabezpečovat prodej volného octu v areálu v Brně, Vídeňská 91, nebude však zajišťovat jeho rozvoz.

Společnost Aromka Brno s.r.o. je plátcem DPH i spotřební daně a je provozovatelem daňového skladu.

V platnosti zůstávají vedle adresy, v níž se mění jen PSČ (v důsledku toho, že nadále nebude využívána poštovní schránka), všechna telefonní, faxová i e-mailová spojení, jakož i internetová prezentace na www.aromka.cz.

Ing. Jaroslav Bažant
jednatel společnosti
Aromka Brno s.r.o