Vyjádření k problematice rumového etheru

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní partneři,
určitě jste všichni zaznamenali kampaň ohledně zdravotní bezpečnosti rumového etheru jako jedné ze složek rumového aroma. Naše aroma je také vyráběno z rumového etheru, takže zmíněná problematika se nás také dotýká.

Vzhledem k tomu, že ještě stále probíhají jednání na úrovni české i evropské, a není ještě rozhodnuto, zda se bude moci rumový ether od 22/4/2018 používat, musíme tedy i my čekat.

Ale abychom měli možnost být připraveni na variantu, že jednání nebudou úspěšná, nyní vyvíjíme a zkoušíme aroma, jehož součástí nebude rumový ether a jehož chuťový profil se bude co nejvíce podobat současnému rumovému aroma.

Rádi bychom ale věřili, že vše dopadne tak, aby tradiční chuť „tuzemáku“ a mnohých dalších výrobků zůstala zachována a my budeme pokračovat ve výrobě našeho rumového aroma bez úprav a změn receptury.