Zápisy do OR, změna obchodní firmy a předmět podnikání

Společnost Aromka Brno s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 56444, a to 8.10.2007 pod svojí původní obchodní firmou Aromata AB s.r.o. V roce 2007 byly do obchodního rejstříku zapsány tyto předměty podnikání:

  • velkoobchod
  • výroba potravinářských výrobků

Od 1.1.2008 společnost převzala obchodní firmu Aromka Brno od zaniklé stejnojmenné akciové společnosti, od které před jejím zánikem odkoupila část podniku zahrnující výrobu a prodej aromat (trestí), vč. konzervárenských výtažků koření, potravinářských barviv – kulérů (karamelů), saromexů a emulzí koření.