Archivace a skartace dokumentů

Archivace a skartace dokumentů je další službou, kterou nabízí KONCERN ODEON, jehož součástí je i společnost Aromka Brno s.r.o.

Představení archivačních služeb

Archivace písemností je fyzicky realizována ve vlastním archivu, který je umístěn v Přísnoticích u Brna. Služba je nabízena v Brně a v Praze.

Nutnost provádět činnosti související s archivací pro právnické i fyzické osoby určuje zákon č. 499 Sb. o archivnictví a spisové službě. Podrobnější informace o archivaci dokumentů jsou k dispozici na www.archivace-dokumentu.cz.

Archivaci a skartaci poskytujeme pro všechny tipy dokumentů, ať už se jedná o archivaci a skartaci účetních dokladů, mzdových listů i dalších dokladů z účetnictví. 

Archivační služby jsou nabízeny těmto subjektům: