Vedení účetnictví a účetní poradenství

KONCERN ODEON poskytuje ekonomickým subjektům službu vedení účetnictví a účetní poradenství. Vedení účetnictví je realizováno v kancelářích KONCERNU v Praze.

Pokud jde o vedení účetnictví, je nabízeno jako komplexní služba, včetně daňové agendy a souvisejících administrativních činností až po zajišťování platebního styku, sledování platební morálky odběratelů, upomínkování nezaplacených plateb atd.

Více o vedení účetnictví a účetním poradenství.

Aromka Brno s.r.o. je jedním z klientů účetního oddělení KONCERNU ODEON.