Sterilizace

Sterilizace zahrnuje postupy, kterými v daném prostředí dojde k usmrcení všech živých organismů, včetně jejich spor či vajíček. K běžným metodám sterilizace patří působení vysokých teplot, UV záření čí použití chemických látek. Sterilizace se používá především ve zdravotnictví, případně v potravinářství.

V potravinářství se běžněji setkáte s pojmem sterilace potravin. Sterilace patří mezi konzervační metody a oproti sterilizaci jsou to metody o něco šetrnější a berou na zřetel zachování kvality sterilované potraviny. V běžném domácím prostředí se se sterilizováním můžete setkat při sterilizaci kojeneckých lahví nebo se doporučuje sterilizovaní sklenic před zavařováním.