Je kyselina octová herbicid na plevel?

Ocet se na hubení plevele používá od nepaměti. Účinnou látkou v octu, která zajišťuje likvidaci plevele je kyselina octová.

Vzrůstajícímu ekologickému trendu čelí i výrobci a obchodníci s přípravky na hubení plevele. Postupně tak začali upouštět od nebezpečného glyfosátu. Např. neblaze proslulý Roundup byl nahrazen Roundupem bez glyfosátu, ten s označením Super rychlý obsahuje jako jedinou účinnou látku kyselinu octovou v koncentraci nižší než 10 %. Je to vlastně takový Roundup kyselina octová. V návodu se dočtete, že plevel nezlikviduje totálně, ale viditelný efekt uvidíte za 1 hodinu po aplikaci. Cena tohoto přípravku je však několikanásobně vyžší, než cena za kterou je realizován prodej octa se stejnou účinnou látkou. 

V e-shopu Aromky Brno jsou k dostání následující dva produkty obsahující kyselinu octovou - potravinářský ocet s obsahem kyseliny octové 10 %kyselina octová s koncentrací 25 %. Jako přípravek na hubení plevele vám však můžeme nabídnout pouze bílý ocet 10%, který je schválen EU k tomuto použití. Kyselina octová s vyšší koncentrací není v rámci EU k použití na hubení plevele schválena. 

Odpověď na otázku v názvu článku je tak poněkud rozporuplná. Ocet s účinnou látkou kyselinou octovou v koncentraci 10 % je schválen jako prostředek na hubení plevele, kdežto koncentrovanější kyselina octová 25% nesmí být jako přípravek na hubení plevele, vzhledem k předpisům EU, nabízena.

Další informace k problematice účinnosti  octa si můžete přečíst také v článku Funguje ocet na hubení plevele a proč se prodává předražený?

Podrobněji k problematice kyseliny octové jako herbicidu

Dle vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který naše společnost obdržela, není možné nabízet kyselinu octovou jako totální herbicid na plevel. Mj. se ve vyjádření píše “pokud je kyselina octová nabízena k účelu použití jako přípravek na ochranu rostlin (přímé působení na škodlivého činitele), vztahují se na ni ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin an trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (dále jen “nařízení ES”) a příslušná ustanovení zákona o RLP. 

Z předpisů EU citujeme

“Komise si vyžádala vědeckou pomoc od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Dne 4. srpna 2017 předložil úřad Komisi technickou zprávu o rozšíření použití octa v rámci ochrany rostlin jako herbicidu. Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 23. října 2018 zprávu o přezkoumání a dne 12. prosince 2018 návrh tohoto nařízení.

Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že ocet obecně splňuje požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití jako herbicid, které bylo zkoumáno a podrobně popsáno ve zprávě o přezkoumání. Použití octa jako herbicidu by proto mělo být povoleno. Vzhledem k tomu, že se povoluje nové použití octa, je navíc přijatelné povolit jiná možná použití octa, jak je uvedeno v poslední verzi zprávy o přezkoumání octa. Proto je vhodné zrušit stávající omezení použití pouze jako fungicid a baktericid.”

Současný stav je tedy takový, že je schválen ocet (potravinářská jakost s obsahem kyseliny octové nejvýše 10 %) pro použití jako základní látka, která je fungicidem a baktericidem.
Ocet musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání octa (SANCO/12896/2014), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy. Další informace k základním látkám lze získat na webových stránkách ÚKZÚZ.

Kyselina octová o koncentraci 25 % není jako přípravek na ochranu rostlin v České republice povolena. Je tedy nepovoleným přípravkem na ochranu rostlin a jako takový nesmí být nabízen jako přípravek na hubení plevele.