Pálenky

Pálenky jsou lihoviny, které se připravují destilací zkvašeného rmutu. Rmut obsahuje rozdrcené ovoce, případně jiné části rostlin. Jako pálenky se mohou označovat všechny druhy destilátů  (vodka, gin, whisky). U nás se, v užším slova smyslu, jako pálenky označují ovocné destiláty jako je slivovice, hruškovice, višňovice či meruňkovice.

Výroba  ovocných pálenek z vlastního ovoce, takzvané pěstitelské pálení, je tradiční formou zpracování ovoce. Výroba pálenek formou pěstitelského pálení je možná pouze z ovoce vypěstovaného pěstitelem (případně podle dalších zákonných podmínek zákona č. 61/1997 o lihu).

Společnost Aromka Brno je tradičním výrobcem aromat neboli trestí, které se mohou  použít k ochucování ovocných pálenek z domácí produkce. V nabídce najdete např. hruškové aroma, slivovicové aroma nebo meruňkové aroma.