Uzené aroma

Co je to uzené aroma?

Uzené aroma slouží jako přídatná látka do potravin. Účelem je přidat uzenou chuť do výrobků, kde se tato chuť nenachází nebo zvýraznitkourova-emulze přirozenou uzenou chuť. Aromka Brno má v sortimentu pro dodání uzené chuti potravinářským výrobkům kouřovou emulzi a tekutý kouř

Uzení bylo od starověku používáno jako způsob konzervace potravin. Uzení je proces, který se tradičně používá na rychle se kazící potraviny např. sýry, ryby a maso. V současné době je cílem uzení  kromě prodloužení trvanlivosti, především dosažení  jedinečné chuti uzeného.

Varianty uzené chuti

Uzená chuť není jedinou charakteristickou vlastností uzeného aroma, ale může zahrnovat škálu různých chutí jako je kouřová, popelavá, dřevitá, zaprášená, zemitá, spálená, štiplavá, palčivá, dehtová, cedrová, hořká, kovová a kyselá. 

Za tyto pachové charakteristiky vděčíme fenolickým a karbonylovým sloučeninám. Fenolické a karbonylové látky jsou obsaženy téměř ve všech potravinách, jsou součástí různorodých skupin sloučenin a některé z nich jsou využívány jako vonné nebo chuťové látky či barviva.

Výroba uzeného aroma   

Uzená aromata se vyrábějí řízenou tepelnou degradací dřeva za omezeného přístupu kyslíku (pyrolýzou), následuje kondenzace par a frakcionace výsledných tekutých produktů, tzv. ,,primary products”. Primární produkty (základní kondenzáty a základní dehtová frakce) se mohou dále zpracovávat a vyrábějí se z nich aromata.

Z praktických důvodů mohou být tzv. primární kouřové produkty míseny s rozpouštědly jako jedlý olej nebo nosiči jako kuchyňská sůl.

Legislativa

Všechna povolená uzená aromata jsou přísně kontrolována legislativou, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1321/2013.

Výhody použití uzeného aroma                                      

Uzené aroma neobsahuje škodlivé příměsi dehtů, pryskyřic, polycyklických a aromatických uhlovodíků s karcinogenním účinkem. Ty vznikají za vyšších teplot, což je při vyvíjení kouře především v domácích podmínkách obtížné regulovat. 

Uzené aroma je hojně používáno v severských státech, které jsou symbolem zdravého životního stylu odmítající využívání chemických prostředků k produkci potravin. Ostatně uzená aromata jsou používána i k výrobě biopotravin.

Použití uzeného aroma je efektivní řešení pro výrobce potravin z hlediska ušetřeného času v podobě úplného vynechání procesu uzení nebo zkrácení času uzení. 

Uzená aromata v nabídce Aromky Brno

V naší nabídce na e-shopu naleznete kouřovou emulzi, která obsahuje uzené aroma. Je určena k pozdvižení senzorické jakosti uzených potravinářských výrobků. Koncentraci si určujete dle užití a vlastních požadavků na chuť. Vonná složka naší emulze se skládá  z uzeného aroma SmokEz C-10. Co si pod tímto označením představit?

Výchozí materiály pro výrobu tohoto aromatu jsou dřevo javoru, dubu, ořechovce vejčitého, jasanu, břízy, střemchy a buku. Má specifické hodnoty pH a kyselosti, množství vody, karbonylových a fenolických látek. Musí taktéž vyhovovat kritériím čistoty pro těžké kovy jako jsou olovo, kadmium, rtuť a arsen. tekuty-kour-200g

Dále máme v nabídce tekutý kouř, který slouží jako náhrada za klasické uzení. Tekutý kouř se nanáší na povrch masa v podobě marinády, poté je potřeba maso tepelně upravit. Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy (GMO), je vhodný také pro vegany a vegetariány. Při klasickém uzení mohou vznikat nežádoucí látky škodlivé pro lidský organismus.

Použití tekutého kouře představuje výrazně zdravější variantu uzení masa, bez škodlivých látek.

Pro ten nejlepší výsledek vašich uzených delikates nabízíme  celou řadu produktů pro domácí uzení