Výroba Aromexů

 
Produktová značka AROMEX, pod níž společnost Aromka Brno s.r.o. svoje výrobky prodává, v sobě zahrnuje několik kořenících a aromatizujících látek pro potraviny a také nejpoužívanější potravinářské barvivo karamel. Výrobky lze rozdělit podle skupenství na výrobky na tekutém lihovém nosiči, na polotekutém emulzním nosiči a na tuhém (sypkém) nosiči.
 
Logo Aromex

Výrobky na lihové bázi

Výrobky na lihové bázi se prodávají pod názvem AROMEX Aromata. Tyto produkty lze použít v oborech jako lihovarnictví, pekařství, vinařství nebo konzervárenství. Při výrobě těchto aromat se používá macerací, digerací, destilací koření a bylin nebo rozpouštění aromatických látek, nebo u složitějších kombinace těchto postupů. Většina výrobků má přírodní charakter, pouze u několika aromat, která nelze z technologických důvodů vyrábět přírodní cestou, je použito látek přírodně identických, nebo umělých.

Vžýrobky určené ke kořenění a aromatizaci

Další skupina produktů určená ke kořenění a aromatizaci zejména v masném průmyslu, pekařství či konzervárenství je AROMEX Extrakty koření. Tato skupina výrobků se vyrábí nanesením extraktu koření nebo jiné aromatické látky na pevný nosič. Kombinací vhodného typu extraktu, příhodného pevného nosiče a správného promísení této směsi lze získat konečný sypký a homogenní výrobek. I v této skupině produktů mají výrazně nejvyšší zastoupení výrobky s čistě přírodním složením, pouze několik málo výrobků obsahuje také látky přírodně identické.

Emulze

Třetí, početně nejmenší skupinou, jsou výrobky na polotekutých nosičích – AROMEX Emulze. Složením je tato skupina velmi podobná AROMEX extraktům koření, přesto se uplatňuje spíše v masném průmyslu. Díky rozdílnému skupenství však může nacházet uplatnění u výrobků, u kterých je technologicky nevhodné použití pevného nosiče. Výroba samotná sestává ze dvou kroků. Prvním je výroba základní báze (nosiče) a druhým emulgace extraktů koření. Za pomoci výkonného emulgátoru dojde ke smísení dvou jinak nemísitelných složek. I zde se používají výhradně přírodní aromata, avšak kvůli zabezpečení trvanlivosti je zapotřebí použití vhodného konzervantu.