Zákon o lihu - líh a legislativa

Zákon o lihu č. 61/1997 Sb. vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku. 

Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu a omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu. Aromka Brno nakládá s lihem dle tohto zákona při výrobě a skladování aromat.

Líh

Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze upravovat a vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy. Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, jestliže jsou splněny dané podmínky.

V potravinářství se může používat kvasný líh, a to druhy líh kvasný surový, rafinovaný, bezvodý, ovocný a jiné destiláty.

Denaturovaný líh

Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru. Pověřená úřední osoba a správce spotřební daně z lihu musí být vždy přítomen při denaturaci. V případě, že bude denaturační prostředek přidáván kontinuálně, ověří správné provádění kontinuální denaturace, její způsoby a to ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.

Pěstitelské pálení

Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství. Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice. Ten je třeba doložit technickou dokumentací a dokladem o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice. 

Pěstitel je oprávněn nechat si vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení.

Aromka Brno nabízí ovocná aromata, která jsou vhodná a povolená k dochucování produktů pěstitelského pálení, jejichž chuť neodpovídá představě zákazníka. Aroma jemně podtrhne vůni a chuť daného ovoce. 

Další předpisy související se zákonem o lihu

Vyhláška č. 150/2008 Sb.

Doplněním zákonu o lihu je vyhláška č. 150/2008 Sb. o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících. 

Tato vyhláška upravuje:

  • technické podmínky a způsob zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru a způsob znehodnocování úkapů a dokapů a některých odpadních produktů
  • měření množství lihu a způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu
  • zjišťování množství lihu a způsob evidence při vyskladňování a přejímce lihu
  • zjišťování zásob lihu, evidenci lihu

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb.

Tato Vyhláška Ministerstva zemědělství se týká technických požadavků na výrobu, skladování a zpracování lihu. Výrobním zařízením lihovaru jsou přístroje, potrubí a prostory, ve kterých je líh a lihové páry neregistrované kontrolním lihovým měřidlem, jakož i zařízení na jímání lutrových vod a odloučených olejů a vosků. Lutrovými vodami se rozumí vody vznikající při získávání lihu způsobem stanoveným zákonem, a to po destilačním oddělení lihu.

Výrobní zařízení lihovaru se vyrábí z kovu nebo jiného materiálu odolného vůči působení lihu, lihových par, provozních teplot a tlaků. K pájení se používají jen tvrdé pájky. K utěsnění se používají jen hmoty odolné vůči změnám a působení teplot a tlaků a působení lihu a lihových par.

Aromka Brno dodržuje všechny předpisy týkající se její činnosti stanovené zákonem o lihu, příslušnými vyhláškami a orgány státní správy. Celní úřad provádí pravidelné kontroly, je vedena dokumentace jako lihový účet a ztráty lihu při výrobě. 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení